Igefolyam

 • Isten szemében kiválasztott vagy! Ne felejtsd el!

 • „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el…” (Galata 6:9)

 • Hiszem, hogy Isten megőriz engem teljes békében, amíg szívem Rá támaszkodik!

 • Istenem, kérlek, töltsd meg szívemet igaz szeretettel, hogy ezt tudjam árasztani mindenki felé!

 • „Isten meg akar mutatni neked valamit a jövődre vonatkozóan – menj be tehát a jelenlétébe, és maradj ott, amíg meg nem látod!”

 • „Ismerd fel a korlátaidat! Senki sem jó mindenben és senki sem hívatott arra, hogy ő tegyen meg mindent.”

 • Isten kész arra, hogy csodát tegyen az életedben.

 • Ne feledd, Ő nem csak a vasárnap Istene, hanem az egész életé!

 • Az Úrra vetem minden gondomat, mert Ő gondot visel rám és megőriz az eleséstől!

 • „A szenvedély a növekedés mozgatórugója. Ha nincs benned igyekezet valami iránt, akkor sosem leszel kiemelkedő benne.”

 • Drága Úr Jézus, kérlek, oldozz fel múltam bilincseiből! Tudom, hogy csak a Te szereteted adhat nekem igazi szabadulást!

 • Segítségül hívom az Urat, aki teremtette az eget és a Földet, és megszabadulok ellenségeimtől.

 • „Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót...” (Máté 6:7)

 • Szólj, mert hallja a te szolgád. (1Sámuel 3:10)

 • Köszönöm Istenem, hogy amikor szeretetben járok, akkor bármely napom boldog lehet!

 • „…azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek.” (Filippi 4:8 EFO)

 • „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.” (1Mózes 50:20)

 • "Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek Téged." Zsoltárok 71:1,14

 • „Isten sose ígér olyan dolgokat az életeddel kapcsolatban, amit aztán enged összeomlani.”

 • Istenem, köszönöm, hogy gyermeked lehetek, bármikor fordulhatok hozzád és egészen megbízhatok Benned!

 • „Kereszténnyé lenni egy pillanat műve, megtanulni Istentől függni egy egész élet munkája.”

 • Ő pontosan tudja, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy új lendülettel folytathasd azt, ami rád van bízva!

 • Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. ( Filippi 4:6)

 • Uram, kérlek, gyógyítsd be a múltban kapott sebeimet! A Te kezedben megnyugszik lelkem és szárnyra kelek, mint a sas!

 • Isten egységet akar, nem egyformaságot. Légy önmagad és szeresd a környezeted!

 • „Boldog az az ember, akinek Te vagy ereje, aki a Te utaidra gondol…" (Zsoltárok 84:6)

 • Kérlek, Uram, tölts be ma bátorsággal, hogy kételkedés nélkül és teljes hittel meg tudjam tenni mindazt, amit rám bíztál!

 • Ebben a zűrös világban csak egy dologban vagyok biztos: Isten soha el nem múló szeretetében!

 • ...csak azon a terven lesz az áldása, amit ő tervezett.

 • „Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska…" (Jóel 2:25)