Igefolyam

 • Az alázatosság nem azt jelenti, hogy kevesebbnek gondolod magad – hanem azt, hogy kevesebbszer gondolsz magadra.

 • Gondol rám az Úr, meg fog áldani! Én pedig dicsérem Őt nagy szeretetéért!

 • „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Máté 6:33)

 • A büszkeség falakat, az alázat hidakat épít.

 • Elhiszem, hogy Jézus vére elég, hogy minden bűnöm, vétkem meg van bocsátva Őmiatta.

 • „Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért” (1 Tim. 2:1-2)

 • Isten nem csak a múlt Istene, nem is csak a jövőé, Ő minden idők Istene! Találkozz ma vele, hogy felszabadítsa lelkedet!

 • Amikor arra figyelünk, hogy Isten akaratát tegyük, akkor nem marad helye a boldogtalanságnak!

 • „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját." (Jakab 1:12)

 • Ma arra fogok törekedni, hogy Isten ujjlenyomatait hagyjam azoknak a szívén, akikkel találkozok.

 • „Isten hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is.” (1Korinthus 10:13)

 • Isten segíteni fog neked, hogy hálaadással tudj visszanézni múltadra és bátorsággal előretekinteni.

 • Uram, elhiszem, hogy te ma is törődsz velem. Meghallgatod imádságomat és betöltöd életem javaiddal!

 • Istenem, minden anyagi terhemet leteszem a kezedbe, és elhiszem: TE gondoskodsz rólam!

 • Kérlek, Uram, töltsd be szívem teljesen! Mert ahol te vagy, ott új élet és új erő fakad!

 • Megküzdök minden akadállyal, tudva, hogy Isten segítségével győzni tudok felettük.

 • Uram, Te vagy alkotóm! Hálát adok neked az erőért, amelyet a mai napon kapok tőled, és kész vagyok, hogy megtegyem, amit kérsz tőlem!

 • „Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után.” (Jeremiás 31:13)

 • Isten tervét állítsd életed középpontjába, mert csak az tart örökké!

 • Kérlek, Uram, adj hitet és bàtorsàgot, hogy azt az életet éljem, melyet TE terveztél el nekem!

 • Ő valóban hatalmas, és meghív Téged trónja elé, hogy imádság által nagy dolgokat vigyél véghez.

 • „Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák.” (Jakab 3:18)

 • Meghitt közösségünk Istennel csak imádság révén jöhet létre.

 • Isten akkor tud használni, ha tanítható maradsz.

 • „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” (Prédikátor 3:1)

 • Ne engedd, hogy bárki is elhitesse veled, hogy nem vagy elég fontos! Nagyon is számítasz, hiszen maga Isten mondja ezt!

 • Újítsd meg erőmet, Atyàm, és segíts, hogy úgy làssam a vilàgot ma, ahogyan te làtod!

 • Drága Jézus, elhiszem, hogy te azért jöttél, hogy életem legyen, sőt, bőségben éljek!

 • Szavaid építenek vagy rombolnak, elcsüggesztenek vagy inspirálnak, gyógyítanak vagy sebet ejtenek. Gondosan válaszd meg őket!

 • „Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Máté 6:34)