Igefolyam

 • „Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (1János 4:9)

 • Hiszem, Uram, hogy te azon az úton vezetsz, amelyen járnom kell!

 • „Az imádság célja, hogy szabadjára engedjük hitünket – nem pedig az, hogy üres szavakat ismételgessünk újra és újra.”

 • Édesatyám, a te kezedbe helyezem céljaimat és az azokhoz vezető utat! Segíts kitartanom és meglátnom álmaim beteljesedését!

 • „Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!” (Zsoltárok 143:10)

 • „...mert hitben járunk, nem látásban” (2Korinthus 5:7)

 • Ha legközelebb egy barátod csalódást okoz , emlékezz Isten kegyelmére! Legyen az Ő Fia a példaképed!

 • „A bölcsesség annak a művészete, hogy tudjuk, mit kell figyelmen kívül hagyni.”

 • Úr Jézus, nem szégyellem evangéliumodat, hiszen hatalmas erő az a mi üdvösségünkre!

 •  „Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben”, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. (Róma 10:8)

 • Ez a nap áldásaival és kihívásaival ajándék Istentől, ezért nem sértem meg őt panaszkodással.

 • Te vagy a legfőbb jó! Szüntelenül jót tervezel.

 • Istenem, köszönöm, hogy te munkálkodsz a színfalak mögött az érdekemben!

 • „Ezt mondom az Úrnak: Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem.” (Zsoltárok 16:2)

 • „Ha félek is, benned bízom!" (Zsoltárok 56:4)

 • Köszönöm, Istenem, hogy nem fog lerombolni ez az áradat, csak az állhatatosság és kipróbáltság gyümölcsét eredményezi életemben.

 • Sikeres akarsz lenni? Indulj el és engedelmeskedj Istennek!

 • „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 1:7)

 • Istenem, kérlek, segíts jó magokat elültetni gyermekeim szívébe!

 • Lassíts le! Ne csak dolgozz Istenért – tölts Vele időt!

 • Istenem, bocsásd meg, hogy a kételkedő hangra hallgattam a Te szavad helyett!

 • „Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem." (Zsoltárok 118:14)

 • Isten gyakran úgy mutatja meg nekünk, hogy az általa kijelölt úton járunk-e, hogy szívünkbe békéjét adja vagy elveszi.

 • „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny." (Zsoltárok 19:2)

 • Istenem, szeretnék jókedvűen adakozó szívet! Kérlek, formálj engem!

 • Bármivel is nézünk ma szembe, Isten számára nem lehet túl nagy!

 • Istenem, várom a Te országod eljövetelét!

 • Minden fájdalmas tapasztalat magában hordozza a bölcsebbé, erősebbé válás lehetőségét.

 • Istenem, alárendelem magam a Te akaratodnak!

 • „Ha félek is, benned bízom!" (Zsoltárok 56:4)