Igefolyam

 • „...az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből.” (Zsoltárok 107:28)

 • Amikor Istent imádjuk, lelkünk kapui megnyílnak, hogy befogadjuk az Ő irántunk való szeretetét.

 • "Lehet, hogy ismeretlen számodra az ösvény, amelyen ma jársz, de Istennek nem az. Ő már előtted jár. Ide el tudok képzelni egy virággal borított ösvényt, kissé sejtelmes, sötét színekben"

 • „Az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges.” (Márk 10:27)

 • „A földön élőknek csak kis százaléka fedezi fel és valósítja meg igazi lehetőségeit. Szeretnél közéjük tartozni?”

 • Gyengeséged révén olyan erőket ismerhetsz meg, amelyekről eddig sejtelmed sem volt, hogy a birtokodban vannak.

 • Jézusom! Te kötözöd be összetört szívemet, csak Te adsz gyógyulást lelkem fájdalmára.

 • „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak...?” (2Korinthus 6:14)

 • „Én vagyok Isten. Én tartom kezemben lélegzetedet, én teremtettem a testedet. Én szeretlek.”

 • Édesatyám, adj nekem olyan erős hitet, mint a szikla!

 • „Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre...” (1Péter 1:5)

 • Hitemet egyedül Beléd vetem, Úr Jézus! Tudom, ez erősebb a tűzben megpróbált aranynál is.

 • „...a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk...” (2Korinthus 4:17)

 • „Istenre figyelj, ne a körülményeidre!”

 • Jézus a védőügyvéded. Az Ő kegyelme védelmez téged.

 • „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Róma 5:8)

 • Amikor Jézus azt kiáltotta: „Elvégeztetett”, Isten szava szerint minden bűnadósság, amivel valaha is tartozhatsz, „teljes egészében ki lett fizetve”. Ezt pedig hittel kell elfogadnod!

 • Nem kell félned a haláltól, mert Jézus előre ment és várni fog téged.

 • Kereszthalálod életet hoz mindenki számára, aki hisz! Hiszek, Uram, Jézus!

 • Istenem! Könyörgöm, adj nekem hitet, hogy üdvösségem legyen!

 • Ragaszkodj a hithez a csata sűrűjében is!

 • Az igazi szeretet áldozatkész.

 • „Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket...” (1Péter 3:18)

 • Jézusom, megemlékezem arról, amit tettél értem a kereszten, és szívem hálával áldozik Neked!

 • „Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével...” (Galata 6:14)

 • Az ellenség bármilyen kompromisszumos javaslatára a válaszod azonnal legyen egy határozott nem!

 • Hozzád fordulok segítségért, jó Atyám! Segíts ellenállni a Sátán cselszövéseinek!

 • Csak Te ismered szívem fájdalmát, csak Te ismered gyászomat! Vigasztalj meg, Teremtőm!

 • Krisztus megérti a gyászodat; úgy érzi át a fájdalmadat, ahogy senki más.

 • „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene...” (2Korinthus 1:3)