Igefolyam

 • Ne kételkedj magadban, és ne hasonlítgasd magad másokhoz!

 • „Az igazak életére gondja van az Úrnak, örökségük megmarad örökre.” (Zsoltárok 38:17 SZIT)

 • Istenem! Amíg a földön vagyok, úgy akarok élni, hogy mások is megismerjenek Téged szerető Atyaként!

 • Isten ereje akkor lép működésbe életedben a leginkább, amikor reményeid szertefoszlanak, és nincs kihez fordulnod.

 • Változásra és megújulásra van szükségem. Hiszem, hogy Te tudsz segíteni, Jézus!

 • „Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony, neked!” (Példabeszédek 22:19)

 • Csak Isten képes gyógyítani. Ő meggyógyítja a megtört szívűeket.

 • „Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet.” (Jób 10:12)

 • „Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok!” (Zsoltárok 115:11)

 • Isten kiválasztott téged.

 • Legyél részestársa ennek a csodálatos missziónak te is!

 • Isten szeret – és ez minden félelmemet elűzi!

 • A szeretetet választom a gyűlölködés helyett, a békét a viszálykodás helyett, mert ez Isten akarata!

 • Mikor úgy érzed, hogy már egy örökkévalóság óta várakozol, Isten hirtelen mozdulni fog.

 • Az én Istenem jelenléte valóság – ezért örül a szívem és ujjong a lelkem!

 • Jézus azt tanította, hogy az örömteli élet titka az, ha az elvártnál mindig többet teszünk.

 • „Az Úrra tekintek szüntelen…” (Zsoltárok 16:8)

 • „Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgólkodik…” (Galata 4:18)

 • Arra hívattál, hogy a feszültségek közepette is bölcsességet, alázatosságot és könyörületet gyakorolj!

 • Tölts be jelenléteddel, Istenem, mert az ad valódi örömöt, békét és teljességet!

 • „Ország, ország, ország! Hallgass az ÚR szavára!” (Jeremiás 22:29)

 • Légy kettesben Istennel és kiálts Hozzá! Ő meg fogja adni az erőt ahhoz, hogy nemet mondj a régi szokásaidra.

 • Drága Jézusom! Milyen jó, hogy Te nem szégyelsz engem, hanem örökkévaló szeretettel szeretsz!

 • Ne válts egy olyan gondolatot se szavakra, mely nincs összhangban azzal, amit Isten mond rólad!

 • „Ha a Szentlélek irányítja a gondolataidat, nem a külső körülmények diktálják a reakcióidat.” (Tony Evans: Rombolj, hogy épülhess!)

 • „Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.” (Kolossé 4:6)

 • Atyám, add, hogy a szavak, melyeket ma kimondok, Jézus nevét dicsőítsék, és másokat hozzá vonzzanak.

 • Köszönöm, Uram, hogy nem kaptam meg mindent, amit kértem, mert káromra lett volna; de sokkal többet adtál, mint reméltem!

 • „…drága kincse az embernek a szorgalom.” (Példabeszédek 12:27)

 • „…tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért…” (1Timóteus 2:1)

 • Veled beszélgetni, Teremtőm, nem kötelesség, hanem kiváltság!