Igefolyam

 • A Mindenható utat tör majd előtted, te csak indulj el!

 • Köszönöm, hogy türelmes vagy velem, Uram!

 • Isten fokozatosan emel oda, ahol látni szeretne. Légy türelmes!

 • Isten csodákat tesz. Vele „semmi sem lehetetlen”!

 • Próbálj úgy szeretni másokat, ahogyan Isten szeret minket!

 • „Uram, segíts nekünk, hogy alkalmazzuk is azt, aminek tapsolunk.” (Peter Marshall)

 • „Mellém léptél, mikor kiáltottam hozzád, ezt mondtad: Ne félj!” (Jeremiás siralmai 3:57)

 • Isten tudja, mikor állsz készen. Okkal várakoztat még.

 • A múlt már nem tarthat fogva: Jézussal mindent újrakezdtem!

 • Egy foknyi eltéréssel mérföldekre távolodhatunk a jó iránytól. Isten szava tart minket a keskeny ösvényen.

 • Legyél részestársa ennek a csodálatos missziónak te is!

 • Bocsáss meg, és kérd Istent, hogy töltse be szíved az Ő szeretetével. És Ő meg is fogja tenni!

 • A gonosz győzelméhez csak annyi kell, hogy a jó emberek tétlenek maradjanak.

 • Változni szeretnék, de magamtól nem megy. Kérlek, Uram, formálj át!

 • Korunk dilemmája: Ha az általad vélt jó ütközik az általam vélt jóval, akkor kinek van igaza?

 • „Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.” (Zsoltárok 34:8)

 • Isten a legfőbb jó, Ő dönti el, mi számít jónak és mi nem.

 • Ha látszólag semmi sem történik, Isten akkor is dolgozik a színfalak mögött – hiszem!

 • A pánik nem segít, én a hitet választom!

 • Uram, köszönöm, hogy Te nem látszat szerint ítélsz, hanem a szíveket vizsgálod.

 • „Én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek!” (Ézsaiás 41:13)

 • Vidd szeretteidet Jézus jelenlétébe imádság által, és figyeld meg, mi történik!

 • Minden fájdalmas kudarc arra késztet, hogy még jobban Istenre támaszkodjunk – úgy, ahogy azelőtt talán még soha.

 • Vigasztalj meg, Uram! Te vagy minden reményem.

 • A hozzáállásod minden körülmények között csakis tőled függ.

 • „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:19)

 • Van egy titkos fegyverünk a legkeményebb küzdelmekhez: a böjt.

 • Istennel békességet, örömet és megelégedettséget tapasztalhatunk még a legnehezebb körülmények között is.

 • Ne félj attól, hogy kiderül, nem vagy tökéletes. Isten már tudja, és mégis szeret.

 • „Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsoltárok 94:19)

 • Isten terve végül jóra fordít minden rosszat az életünkben.