Igefolyam

 • „Mert én élek, és ti is élni fogtok.” (János 14:19)

 • A mag, amelyet nagypéntek talajába vetettek, kisarjadt Húsvét vasárnapjára, és olyan aratást hozott, amely megváltoztatta a világot.

 • Istenem, Te vagy életem legbiztosabb pontja, legnagyobb boldogsága, a legjobb barátom!

 • „Krisztus a bűneinkért halt meg, azután eltemették, de a harmadik napon feltámadt!” (1Korintus 15:3-4 EFO)

 • Nagypénteken Isten legyőzte a bűnt, megsemmisítette a halált, győzedelmeskedett a Sátán felett, és visszaszerezte családját…

 • „Bármit tettél, Jézus magára vette.”

 • „Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (1 János 4:9)

 • Minden, amit Istentől kapunk, először is ajándék, amit élvezhetünk, másodszor mag, amit el kell vetnünk.

 • Uram, segíts, hogy tudjak bízni, akkor is, ha már sokat csalódtam az emberekben!

 • Istenem, nincs sok lehetőségem, sem képességem, de amim van, neked adom! A te terved a legjobb nekem.

 • Ami neked most lehetetlennek tűnik, az Isten számára csupán egy napi munka. Bízz hát benne, hogy javadra munkálkodik!

 • Uram, ma bátorítani fogom a gyermekeimet, és el fogom mondani nekik, hogy milyen csodálatosnak alkottad őket!

 • Kérlek, Uram, segíts, hogy meg tudjam vívni a hit harcát, és győzzek!

 • „Amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, Isten utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle.” (1Korintus 10:13 EFO)

 • Ha megtanulod átadni a dolgokat Istennek, csodálkozni fogsz, miért is töltöttél akár csak egy napot is aggodalommal.

 • Kérlek, Uram, segíts, hogy ne nézzem le azokat, akik még nem tartanak ott, ahol én, hanem segítsek nekik fejlődni és győzni!

 • „Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak.” (Zsoltárok 86:5 EFO)

 • Istenem, kérlek, segíts, hogy ne tartsam a jót rossznak, és a rosszat jónak, mert ezzel csak saját magamnak okoznék kárt!

 • Te különleges és egyedi vagy! Istennek személyre szóló terve és meghatározott célja van számodra. Szánd rá az időt, hogy megkérdezd erről!

 • „Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal.” (Zsoltárok 5:13)

 • Hálát adok Uram a nekem adott időért! Segíts, hogy a szeretet cselekedeteibe tudjam fektetni!

 • Bármilyen hosszú is az éj, mindig eljön a reggel és vele Isten öröme.

 • Meg kell tapasztalnod a nagy viharokat, hogy élvezhesd a nagy eredményeket. Ha nincs kockázat, nincs jutalom!

 • „Mielőtt létrehozta a világot… Isten kiválasztott bennünket Krisztusban...” (Efézus 1:4)

 • Lehet, hogy reményeid meghaltak, és álmaid el vannak temetve, de Isten új életet tud lehelni beléjük

 • Kérlek, Uram, segíts, hogy sose bízzam el magam, hiszen Tőled van minden jó az életemben!

 • Nincs más, Uram, csak TE, egyedül TE adsz nekem erőt és békességet!

 • „A hit úgy működik, hogy elhisszük és kimondjuk azt, amit Isten mond. Kezdj hát el gyógyulást hozó szavakat mondani!”

 • „Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál.” (Példabeszédek 21:21)

 • „Mikor veszélyek és bajok között kell járnom, te tartod meg életem!” (Zsoltárok 138:7 EFO)