Igefolyam

 • Istenem, segíts kitartani, amikor nem látom a fényt az alagút végén! Tudom, hogy Te jót terveztél!

 • Isten nem senkiket teremt – mindenki fontos valaki az Ő számára!

 • Nem fogok másokat hibáztatni a tetteimért! Vállalom a felelősséget a döntéseimért!

 • „Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik Hozzá menekülnek.” (Zsoltárok 18:31)

 • Felhagyok a próbálkozással, hogy azzá legyek, aki nem vagyok, és elfogadom Isten tervét az életemre.

 • „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” (Máté 5:7)

 • Van valami, ami megakadályoz abban, hogy úgy élj, mint Krisztus? Találd meg, és szabadulj meg tőle!

 • Uram, segíts, hogy a Bibliát mások bátorítására használjam!

 • Nem fogom hagyni, hogy a félelem korlátozza Isten tervét az életemben!

 • Egyszerre van szükségünk az Úrra és a Pásztorra. Az erőre és a gyöngédségre, és Jézusban pontosan ezt kapjuk.

 • „Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.” (Zsoltárok 51:8)

 • Uram, segíts, hogy ne mások tetszését keressem, hanem a Tiédet!

 • Hasznosan fogom tölteni az időmet, mert nem tudni mit hoz a holnap.

 • „Tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.” (Zsoltárok 119:169 Károli)

 • A nehéz időkben formálódik a valódi személyiség, ilyenkor rajzolódik ki bennünk Krisztus.

 • „Sohasem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.” (Zsoltárok 119:93 Károli)

 • „Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk.” (Zsoltárok 126:3)

 • Vigasztalhatnak bennünket tanácsadók a vihar közepette, de nekünk Istenre van szükségünk, aki lecsendesíti a vihart.

 • A kapcsolataink változnak. A munkahelyünk változik. Az egészségünk változik. Az időjárás változik – de Ő, aki uralja a Földet, ugyanaz volt tegnap este, mint aki ma uralkodik. Ő sohasem változik.

 • Örülni fogok az életnek, amit Isten ajándékozott nekem! Poszt fölé: Minden okom megvan a hálára.

 • Nem fogok teret engedni a szorongásnak! Isten tud rólam gondoskodni!

 • Ne a körülményeid alapján ítéld meg Isten szeretetét, hanem inkább azok közepette is keresd Őt!

 • Uram, segíts, hogy a kétségbeesés helyett Hozzád kiáltsak a váratlan helyzetekben!

 • Arra van szükségünk, aki képes arra, hogy százmilliárd csillagot helyezzen el a galaxisunkban, és százmilliárd galaxist az univerzumban – Istenre.

 • „Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre!” (Zsoltárok 119:64)

 • Ha tudod, hogy azt teszed, amire Isten hívott, tartós örömöt tapasztalsz, amit nem találhatsz meg máshol!

 • Isten a bűneidet Jézus vére alá rejti. Kegyelme megváltoztat téged.

 • Uram, segíts, hogy olyan kegyelemmel legyek mások felé, mint amilyennel Te vagy felém!

 • „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.” (Róma 12:21)

 • Gondosan válaszd meg barátaidat, mert olyanná válsz te is, mint akikkel kapcsolatban állsz!