Igefolyam

 • „Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek.” (Zsoltárok 84:12)

 • „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” (Ézsaiás 40:29)

 • Nézz szembe a krízissel! Találd meg benne Istent! Kövesd Őt, és Ő jobb holnapot fog adni neked!

 • Köszönöm, Istenem, hogy nem a vétkeim szerint bánsz velem!

 • Köszönöm, Istenem, hogy Te nem hagysz el és nem távozol el tőlem!

 • Szorgalmasan keresnünk kell a módját, hogy szeretetünket kimutassuk – különösen a kis dolgokban!

 • Mennyei Atyám, kérlek, segíts, hogy ma tudjak önuralmat gyakorolni!

 • Kérlek, Istenem, segíts magasabb szintre jutnom a Veled való kapcsolatomban!

 • Kérd Istent, hogy irányítson döntéseidben, és adjon erőt azokhoz a feladatokhoz, melyeket el kell végezned.

 • „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen...” (Efezus 5:15)

 • Ha ma félelemmel küzdesz, hallgass Isten szavára, aki szeret téged, védelmez téged, és ígéri, hogy veled lesz.

 • Bármit is ad neked Isten, az először ajándék, aminek örülhetsz, másodszor vetőmag, amelyet el kell vetned.

 • Mennyei Atyám! Kérlek, végy körül most békességeddel!

 • „Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk." (Róma 15:1)

 • A félelem és a hit velünk vannak mindennap. Amelyiket választjuk, az fogja uralni életünket.

 • Ahhoz, hogy Isten vezetését követni tudd, bizonyosnak kell lenned abban, hogy Ő szeret téged hiányosságaid ellenére is.

 • "„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés."" (Zsidók 11:1)"

 • A szeretet nem szeretet, amíg nem adod tovább.

 • Köszönöm, Istenem, hogy a nem létezőt életre hívod, és az alkalmatlant alkalmassá teszed!

 • Köszönöm, Istenem, hogy munkálod bennem mind az akarást, mind a cselekvést!

 • „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van.” (Zsoltárok 40:9)

 • Istenem, Te vagy erőm és örömöm forrása! Kérlek, töltsd be szívem Szentlelkeddel!

 • „Szolgáljatok az Úrnak örömmel…” (Zsoltárok 100:2)

 • Az apró kedvességek, figyelmességek, megértő szavak nem kerülnek sokba, de magasan kamatoznak.

 • Istenem, szomjazik lelkem a Te igaz beszédedre!

 • „Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem” (Zsoltárok 16:7)

 • A növekedés azt jelenti, hogy felvállalod az új kihívásokat.

 • „Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa." (Márk 10:14)

 • Ahhoz, hogy megtapasztaljuk a csodát, el kell hagynunk a komfortzónánkat.

 • Az Úrra kell tehát koncentrálnod, nem a viharra!