Igefolyam

 • Az ábrándozásnál többet ér Istenben bízni!

 • Támaszkodj Istenre a kritikus időkben, hiszen jogod van abban a békességben élni, amelyet Ő ígért meg neked.

 • „Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el!” (Zsoltárok 62:11)

 • "A győztes élethez fel kell ismerned életed valódi forrását és naponta venned kell belőle!"

 • „… én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van.” (Filippi 4:11)

 • "Az aggodalomnak csak akkora ereje van rajtad, amekkorát te engedsz neki!"

 • Nem a bizonytalan gazdagságban reménykedek, hanem Istenben, aki megélhetésemhez mindent bőségesen megad!

 • Istenem, Te sohasem hibázol!

 • Isten ott volt a múltban, itt van most, és ott lesz a jövőben is. Bízz benne!

 • „Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged!” (Zsoltárok 118:28)

 • "Keresztyénné nem a tökéletesség tesz – hanem Isten megbocsátása. "

 • A kegyelem által még szeretetteljesebb és együttérzőbb leszel, kevésbé kritikus és ítélkező.

 • „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsidók 11:1)

 • Ha megnyílsz és szeretettel közeledsz mások felé, akkor kezdődik el lelki növekedésed.

 • "A szeretet nem csupán azt látja, hogy az emberek milyenek, hanem, hogy milyenné lehetnek Isten kegyelme által. POSZT FÖLÉ: Kezeljük megértően különbségeinket!"

 • „Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál.” (Zsoltárok 118:21)

 • Krisztus által van erőd ahhoz, hogy minden egyes próbatételt a fejlődés pillanatává alakíts át.

 • Köszönöm, Istenem, hogy mindenből van elég.Nem sóvárgok még több után!

 • Ha csak egy parányi hited maradt, mindened megvan ahhoz, hogy győzedelmeskedj.

 • „Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.” (Péld. 27:19)

 • „Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből.” (Lukács 6:42)

 • Köszönöm, Istenem, hogy nem vagyok áldozata a családom rossz döntéseinek…, mert Te jót terveztél és újat cselekszel!

 • Lehet, hogy mások nem ismerik föl a benned rejlő lehetőségeket vagy ajándékaidat, de Isten igen.

 • „amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lukács 6:45)

 • Törekedj arra, hogy az új évben minden nap maradj Isten közelében!

 • Egy szeretetteljes szó gyógyíthat és áldást hozhat.

 • "Értékességem nem mások véleményén, hanem a Te igazságodon alapul!"

 • „Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péld. 3:6)

 • Most, az új év kezdetén kérd el Istentől az ő tervét!

 • "Istenem, a Te szavad szent és igaz!"