Igefolyam

 • Az Úr minden veled történt negatív dolgot pozitívvá fog változtatni, ha Vele dolgozol és megbízol Benne.

 • Istenem, igent akarok mondani a Te hívó szavadra, ezért nem keresek több kifogást!

 • „ A siker az első lépéssel kezdődik. Kezdd el gyakorolni a hitedet, és tedd meg azt az első lépést!”

 • „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsolt 133:1)

 • Isten arra kér téged, hogy vesd Belé bizalmadat, és higgy benne, hogy bármit megtehetsz, amire Ő kér téged.

 • Az egyik legjobb módja annak, hogy szem előtt tartsuk azt, ami igazán fontos, ha hagyunk helyet a pihenésnek.

 • Úr Jézus! Te nem leled örömödet abban, ha túlhajszolom magam. Segíts ma elcsendesednem és megpihennem!

 • „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Korinthus 5:17)

 • A sérüléseket nem lehet elkerülni, de keserűség helyett válaszhatod a gyógyulást!

 • Bármilyen bénult helyzetben is vagy, Jézusnál rátalálsz a válaszra. Ő örömet, szabadságot és életcélt ad neked.

 • „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6:9)

 • „Isten csodálatos kapcsolatokat tartogat számodra, de vár addig, amíg értékrended és felfogásod összhangba kerül az övével.”

 • Életedet annyira át kellene hatnia Isten jelenlétének, hogy a körülötted lévő emberek megérezzék ennek az illatát.

 • Kérlek, Jézus, őrizz meg a lustaságtól, és adj elég erőt feladataim elvégzéséhez!

 • Nem panaszkodom a körülményeim miatt, hanem előre örülök, és dicsérem szabadító Istenemet!

 • „Uram, segíts, hogy ezeket a nehézségeket az érettséghez és a jellemhez vezető lépcsőfoknak tekintsem!”

 • "Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!” (5Mózes 31:8)

 • „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” (1Sámuel 16:7)

 • Atyám, Te látod szívem kérését! Kérlek, add meg, amire igazán szükségem van!

 • Minél érettebbé válsz, annál inkább megérted, hogy mennyire szeret a te Mennyei Atyád, és annál inkább fogsz bízni Benne!

 • Istenem, Neked semmi sem lehetetlen!

 • „A jövő Isten kezében van, és ő ott lesz veled, amikor minden más támasz eltűnik.”

 • „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Korinthus 2:9)

 • „...van-e olyan Isten az égben vagy a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghezvinni, mint te?” (5Mózes 3:24)

 • Ha meg akarod változtatni az életed, kezdd el megváltoztatni a gondolkodásodat!

 • Isten tökéletes békével bír, mivel tökéletes erővel rendelkezik, és Ő ma felajánlja neked ezt a békét.

 • Köszönöm, Uram, hogy jelen vagy az életemben!

 • „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata!” (Zsoltárok 90:17)

 • „Isten össze tud törni minden láncot, ami a múltadhoz kötöz. Tiszta lapot tud adni minden hibád után...”

 • Te adj, Uram, bölcsességet, hogy mikor hallgassak és mikor beszéljek!