Igefolyam

 • „Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben...” (János 15:10)

 • Isten átformálja a szívünket, hogy az Övével egy ütemre dobbanjon.

 • „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol… és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsidók 4:12)

 • Mindenható Isten! Vezetésedre van szükségem életem bölcs irányításához.

 • Ahová Isten vezet, ott gondoskodik is rólad!

 • „Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az ÚR!” (Zsoltárok 116:7)

 • Isten ma ezt mondja a remegő szívűeknek: „Legyetek erősek...”

 • Hogyan győzheted le a félelmedet? Ha szembenézel vele!

 • Hálás a szívem, Istenem, mert nincs mitől félnem: akár élek, akár halok, a Tiéd vagyok!

 • „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” (1Péter 5:7)

 • Legyél részestársa ennek a csodálatos missziónak te is!

 • Imádság által helyezzük dolgainkat Isten kezébe.

 • Kérlek, Uram, vedd el az ártalmas büszkeséget, és adj helyette békeszerető szívet nekem!

 • Konfliktusaim megoldásához Isten bölcsességét kérem. Békében akarok élni mindenkivel!

 • A legnagyobb harcaink abból erednek, hogy mindennek tudni akarjuk az értelmét. Isten viszont a bizalmunkat kéri.

 • „Én vagyok az ÚR, nincs más, nincsen isten rajtam kívül!” (Ézsaiás 45:5)

 • A Biblia leírásai sokszor elképesztő felfedezésekhez vezették a régészeket.

 • Hiszek, Uram, ha még nem is látják szemeim!

 • Nem aggódom, hiszen könyörgésem már az Úr előtt van!

 • A Szentírásban kincseket találok! Igéd megjobbítja életemet!

 • „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” (2Timóteus 3:16)

 • Istennek nincsenek tökéletes hírnökei. Tökéletes szavak, tökéletlen szájak által: így dolgozik Isten.

 • Bocsáss meg, Atyám, hogy olyan könnyen ítélkezem mások felett, pedig én is a Te irgalmadra szorulok!

 • Jézus így foglalta össze az élet értelmét: „Szeresd az Urat… teljes szívedből… szeresd felebarátodat, mint magadat!”

 • „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Korinthus 2:9)

 • „Ő egy nagy Isten, és nagy vigasztalást, reményt és végül békét tud adni a vihar közepén.” (Jentezen Franklin: Merj újra szeretni!)

 • Belátom, hogy sokszor magamban bízom, pedig Benned van üdvösség egyedül!

 • A Mennyország megáll és rád figyel, amikor imádkozol.

 • Imámban most Hozzád emelem gyermekeimet, kegyelmedbe ajánlom őket!

 • „Nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten.” (Zsoltárok 84:12)

 • Mennyei Atyád szövetséget kötő és szövetséget megtartó Isten.