Igefolyam

 • Gyakran a pillanatnyi kényelmetlenségre összpontosítunk, ezért nem vesszük észre a mögötte rejlő áldásokat.

 • Ha igazán szeretsz valakit, a fájdalmat is vállalod érte.

 • Ma Isten reményt adó igéjét fogom szólni, bármi történjék is!

 • Jézusom, olyan jó tudni azt, hogy Te helyre tudod hozni a rendezetlen dolgokat az életemben!

 • Segíts most te is adód 1%-ával, hogy mások is megismerhessék Isten élő üzenetét!

 • Isten csak azokat küldi az ellenség területére, akikben megbízik. Ő már korábban felfegyverzett téged, vagy épp most készít fel.

 • Szavaink szabják meg életünk irányát.

 • Jézussal túllépek a múltamon, a rossz emlékeken, amelyek korlátozni akarnak engem.

 • A halál után is van élet.

 • SZÍVESEN SEGÍTEK!

 • Már nem kell félned a haláltól, mert Jézus él!

 • „Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket.” (Példabeszédek 19:11)

 • Isten örök életre tervezett téged .

 • „És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.” (Márk 11:25)

 • Isten fénye út a sötétben. Ezt a fényt fogom követni ma is!

 • Életed legjobb napjai még előtted állnak!

 • „A gyengeség nem véletlen baleset. Isten azért engedte meg, hogy szemléltesse hatalmát rajtunk keresztül.” (Rick Warren)

 • „Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehelete adott nékem életet.” (Jób 33:4)

 • Ha hiszel Jézusban, utolsó földi napodon csak hazatérsz majd.

 • „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14:26)

 • Nem árt a halál azoknak, akiknek Krisztusban már örök életük van.

 • Uram, ma behívlak szívembe! Kérlek, jöjj és vezesd az életem!

 • Isten soha nem mond le rólad.

 • Egy önző világban önzetlenül szeretni: valódi csoda.

 • Istentől kapott álmaink olyanok, mint a gyermekeink: belőlünk sarjadnak. Ők a jelenünk öröme és a jövőnk reménysége.

 • Isten a gyengeségeink ellenére is használ minket.

 • Aki hinni mer, csodákat fog átélni .

 • „A te igéd igazság.” (János 17:17)

 • Emlékeztető: Ha Isten értékesnek tart, akkor tényleg értékes vagyok.

 • Nem a körülményekre tekintek, hanem Arra, aki Ura mindennek!