Igefolyam

 • Ebben a zűrös világban csak egy dologban vagyok biztos: Isten soha el nem múló szeretetében!

 • „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte.” (Efezus 5:25)

 • Ha elhagynak és senki sem marad mellettem, a Te jelenléted akkor sem hagy el, Uram!

 • „Jön már Szabadítód!” (Ézsaiás 62:11)

 • Atyám, Te már születésem előtt is szerettél, terveid szerint formáltál meg engem.

 • Nem szégyellem az evangéliumot! Megvallom, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, az én Megváltóm!

 • „Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem.” (Zsoltárok 17:6)

 • Isten lát téged, ő szeret téged, és nagyszerű terve van az életedre. Ha ezt elfogadod, elkezdődik a gyógyulásod.

 • ISTEN MONDJA RÓLAD: Te vagy a szemem fénye! „Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja!” (Zakariás 2:12)

 • Köszönöm, Istenem, a gyermekeimet, akiket rám bíztál egy időre! Köszönöm, hogy méltónak találtál arra, hogy én neveljem őket! Kérlek, vigyázz rájuk minden útjukon!

 • Legyél részestársa ennek a csodálatos missziónak te is!

 • „Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.” (Zsoltárok 138:3)

 • Segíts, Uram, hogy a beszédemmel mindig építeni tudjak másokat, és ne romboljak!

 • Isten kész arra, hogy csodát tegyen az életedben.

 • „Minden lehetséges annak, aki hisz." (Márk 9:23)

 • „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jeremiás 31:3)

 • „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 1:7)

 • Istenem, szükségem van most a jelenlétedre!

 • Nem erő, nem hatalom, nem pénz – hanem az én Istenem kegyelme, ami megtart a nehézségekben!

 • Ha ma harcaid vannak, ne felejtsd el, mit mondott az angyal Máriának: „Istennél semmi sem lehetetlen.” (Lukács 1:37)

 • Isten gondviselésére bízom gyermekeimet, hogy áldott életük legyen.

 • ISTEN MONDJA RÓLAD: „Mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek.” (Ézsaiás 43:4 SZIT-fordítás)

 • Bízzál hát továbbra is Istenben, és a felhő, ami alatt éppen most vagy, átadja majd a helyét a napsütésnek.

 • „Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1:9)

 • Köszönöm, Atyám, hogy karjaidban biztonságban vagyok!

 • Házastársamat, akit Istentől kaptam, kincsnek tekintem. Elnyertem vele az Úr jóindulatát!

 • Jézus mondja: „higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek.” (Márk 11:24)

 • „Hozzád emelem, Uram, lelkemet! Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg…” (Zsoltárok 25:1–2 Károli)

 • Az őszinte együtt imádkozás az, ami közelebb vihet minket Istenhez – és egymáshoz is!

 • Salamon azt mondta: „Kóbor kutyát ragad fülön, aki olyan perbe avatkozik, amihez semmi köze” (Példabeszédek 26:17).

 • Dicsőítelek az elkészített lehetőségekért, Uram!