Igefolyam

 • Istenem, a te jelenlétedben öröm vár! Leteszem a terheimet és jövök hozzád!

 • Uram, te vagy Ég és Föld alkotója! Neked semmi sem lehetetlen!

 • Istennel együtt nagyon kevéssel is elégedett tudsz lenni; nélküle viszont minden teljesítményed ürességet fog maga után hagyni.

 • „Ismeri az ÚR a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké.” (Zsoltárok 37:18)

 • Meg kell tanulnod szembenézni a félelmeiddel, mert minden alkalommal, amikor ezt teszed, meggyengül feletted a hatalmuk!

 • Fedezd fel, hogy milyen munkában lelsz örömet, miben vagy tehetséges, és azt tedd Isten dicsőségére!

 • „Az igazakat támogatja az ÚR.” (Zsoltárok 37:14)

 • Isten azt akarja, hogy szenvedélyesen szolgáld Őt, ne pedig kötelességtudóan!

 • Ne hagyd, hogy bárki is megfélemlítsen vagy elriasszon a céljaidtól! Küzdj Istennel és győzz le minden akadályt!

 • „Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé!” (Zsoltárok 37:37)

 • Szemem állandóan az Úrra néz, mert Ő szabadít ki engem minden csapdából!

 • Istenem, szeretnék bátorító és igazat szóló gyermeked lenni!

 • Köszönöm, Istenem, hogy jólétet és reményteljes jövőt szánsz nekem!

 • „Mert az ÚR szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit.” (Zsoltárok 37:28)

 • „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” (Filippi 1:6)

 • A hála egy döntés! Válaszolj erre a kérdésre: „Hálás ember vagyok?” Ha nem tetszik a válasz – tegyél érte valamit!

 • "Mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek?" (Jakab 2:14)

 • „Légy csendben, és várj az Úrra” (Zsoltárok 37:7)

 • Köszönöm, Istenem, hogy a bűn, a fájdalom és a halál mind elmúlnak, míg a szeretet, az öröm, és a Te gyermekeid ÖRÖKKÉ megmaradnak.

 • „Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban.” (Zsoltárok 112:1)

 • „Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!” (Zsoltárok 37:4)

 • Értékes vagy, de nem amiatt, amit teszel, hanem amiatt, Akihez tartozol!

 • Ne engedd, hogy a túl nehéz dolgok elcsüggesszenek; Isten nagyobb mindegyiküknél!

 • „Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti.” (Példabeszédek 16:7)

 • Ő választott téged, és akit Ő kiválaszt, arról gondoskodik! Maradj nyitott és legyél engedelmes Neki!

 • Akármennyibe is kerül, meg akarom fizetni az árát: Istennel akarok járni!

 • „…jussatok egyezségre, éljetek békességben, akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz” (2 Kor. 13:11)

 • Istenem, bölcsességet kérek tőled, hogy gyermekemet a neki megfelelő módon tudjam nevelni!

 • „Hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.” (2 Thessz. 3:3)

 • Istenem, köszönöm a házastársamat! Ahogy ígértem az elején, „vele megelégszem, hozzá hű leszek!”