Válaszok a nagy kérdésekre (4)
június 24. péntek

„Krisztus (…) Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké. Ámen.” (Róma 9:5)

Vannak, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus soha nem is létezett.

Bár a szkeptikusok megtehetik, hogy elutasítják a Biblia erkölcsi üzenetét, nem tagadhatják annak történelmi hitelességét. Több mint 25 000 régészeti lelet bizonyítja, hogy a Bibliában említett emberek, helyek és események valósak, és a rájuk vonatkozó leírás pontos [25 000, nem kevesebb!]. Egyetlen régészeti lelet sem cáfolta a Bibliát. Sőt, a Biblia leírásai sokszor elképesztő felfedezésekhez vezették a régészeket.

Jeffrey Sheler, nem keresztyén újságíró az Is The Bible True? [Igaz a Biblia?] című könyv szerzője ezt a következtetést vonta le: „A modern régészet rendkívüli módon megerősíti az Ó- és Újszövetség történelmi magját, és alátámasztja a bibliai történetek kulcsfontosságú részeit.”

Jézus születése, szolgálata, halála és feltámadása cáfolhatatlan történelmi tény. Josephus Flavius, az egyik leghíresebb zsidó történész ezt írja: „Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot és sok zsidót és sok görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És ámbár főembereinek följelentésére Pilatus keresztre feszítette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik szerették. Mert harmadnapra feltámadt és megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött próféták ezt és sok más csodálatos dolgot előre megjövendöltek felőle. S még ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette nevét.”*

Jézus nemcsak élt, hanem meg is halt azért, hogy örök életed legyen. Fogadd el őt még ma Megváltódnak!

* Josephus Flavius: A zsidók története (Európa Kiadó, 1980., fordította: Révay József)

Ha szeretnéd, hogy továbbra is elérhető legyen a Mai Ige Magyarországon és még sokakhoz eljuthasson általa Isten életre szóló üzenete, kérjük támogasd a Mai Ige kiadványt és misszióját! A támogatás módjáról ide kattintva kaphatsz információt. Nagyon köszönünk minden adományt!

Ha megérintett a fenti elmélkedés és változást hozott az életedbe, kérjük írd meg számunkra! Visszajelzésed ide kattintva tudod leírni és továbbítani számunkra!

Szeretnéd naponta olvasni a Mai Igét? Ha még nem rendelted meg a Mai Ige negyedévre szóló kiadványát, ide kattintva megteheted!

Copyright 2022. Ez az elmélkedés a UCB Europe engedélyével elérhető mindenki számára ezen a honlapon. Isten népének növekedését szolgálva a kiadó engedélyt ad gyülekezeteknek és keresztyén szervezeteknek arra, hogy az ezen a honlapon közzétett napi üzenetek közül évenként 52 elmélkedésből ingyenesen közöljenek le részleteket a kiadványaikban és egyéb módon. Minden kivonat után fel kell tüntetni a következőket:

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.