Tanuljunk a leprásoktól!
március 19. vasárnap

„És amíg odaértek, megtisztultak.” (Lukács 17:14)

„Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. […] Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? […] És ezt mondta az Úr: Kelj fel és menj el, a hited megtartott téged.” (Lukács 17:12–19)

Három dolgot tanít nekünk ez a történet:

  1. A válasz néha gyorsan jön, máskor lassan, lépésről lépésre. A Biblia azt mondja: „És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának” (Lukács 17:14 Károli). Nem tudhatod, melyik lépés hozza el a megoldást, ezért hittel tovább kell menned. A mózesi törvény szerint mielőtt egy leprást vissza lehet fogadni a társadalomba, a papnak „tisztának” kell őt nyilvánítania. Gondolj bele: Jézus már látta a változást ezekben az emberekben, mielőtt az megtörtént volna – mert hatalma van arra, hogy előidézze azt!

  2. Ne add fel azért, mert mások elutasítanak. Ezek az emberek a társadalom számkivetettjei voltak, arra számítottak, hogy Jézus is kitaszítottként bánik majd velük. Ám ha közeledünk Istenhez, ő is közeledni fog hozzánk (ld. Jakab 4:8). Olyan problémával küzdesz, ami miatt mások elkerülnek vagy félredobnak? Jézus nem fog így tenni. Azt mondta: „aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el” (János 6:37).

  3. Soha ne feledj hálát adni Istennek és dicsőíteni őt! A tíz leprásból csak egy ment át a hálateszten. Te átmentél volna rajta? Ha rájössz, milyen sokat jelent a köszöneted az Úrnak, egyetlen napot sem engedsz elmúlni anélkül, hogy dicsőítenéd és imádnád őt.

Ha szeretnéd, hogy továbbra is elérhető legyen a Mai Ige Magyarországon és még sokakhoz eljuthasson általa Isten életre szóló üzenete, kérjük támogasd a Mai Ige kiadványt és misszióját! A támogatás módjáról ide kattintva kaphatsz információt. Nagyon köszönünk minden adományt!

Ha megérintett a fenti elmélkedés és változást hozott az életedbe, kérjük írd meg számunkra! Visszajelzésed ide kattintva tudod leírni és továbbítani számunkra!

Szeretnéd naponta olvasni a Mai Igét? Ha még nem rendelted meg a Mai Ige negyedévre szóló kiadványát, ide kattintva megteheted!

Copyright 2023. Ez az elmélkedés a UCB Europe engedélyével elérhető mindenki számára ezen a honlapon. Isten népének növekedését szolgálva a kiadó engedélyt ad gyülekezeteknek és keresztyén szervezeteknek arra, hogy az ezen a honlapon közzétett napi üzenetek közül évenként 52 elmélkedésből ingyenesen közöljenek le részleteket a kiadványaikban és egyéb módon. Minden kivonat után fel kell tüntetni a következőket:

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

A szentírási idézeteket a revideált új fordításból (Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 2014.) közöltük. Az ettől eltérő magyar fordítások jelölése: Károli (1908-ban revideált Károli-fordítás – Kálvin Kiadó); ÚF (új fordítású Biblia, Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 1990.); katolikus (Szent István Társulat, 1973.); EFO (Egyszerű Fordítású Biblia – Bible League International, 2012.). Ha a magyar fordítás szóhasználata nagyban eltér a szerző által választottól, akkor az adott angol bibliafordítás szó szerinti magyar fordítását adjuk, az angol fordítás rövidítését zárójelben közölve.

Az angol bibliafordítások rövidítései: AMP – Amplified Bible; CEV – Contemporary English Version; GWT – God’s Word Translation; KJV – King James Version; NAS – New American Standard; NCV – New Century Version; NEB – New English Bible; NIV – New International Version; NKJV – New King James Version; NLT – New Living Translation; NRS – New Revised Standard Version; PHPS – Phillips New Testament in Modern English; TEV – Today’s English Version; TLB – The Living Bible; TM – The Message.