Isten áldásának helyén
november 25. péntek

„Majd ezt mondta az Úr: Van egy hely nálam: állj ide a kősziklára!” (2Mózes 33:21)

Isten azt mondta Mózesnek: „Elvonultatom előtted egész fenségemet” (2Mózes 33:19), de ahhoz, hogy ez az ígéret beteljesedjen, Mózesnek a megfelelő helyen kellett lennie. Ezért Isten azt mondta: „Van itt hely nálam.” Ha azon a helyen vagy, amelyet Isten kijelölt számodra, akkor hivatkozhatsz ígéretére, és kérheted, hogy vonultassa el előtted egész fenségét.

Miért hagyta el a tékozló fiú az apja házát, pedig ott mindene megvolt? Azért, mert:

  1. apja áldását akarta, de a hatalma alatt lenni nem akart. Jézus így intette hallgatóságát: „Miért mondjátok nekem: Uram, Uram – ha nem teszitek, amit mondok?” (Lukács 6:46). Miért is? Peter Marshall, az amerikai szenátus egykori lelkésze egyszer így imádkozott: „Uram, segíts nekünk, hogy alkalmazzuk is azt, aminek tapsolunk.”
  2. magától értetődőnek vette apja áldását. Isten így figyelmeztette Izrael népét: „Vigyázz: ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából!” (5Mózes 6:12). Amikor átkeltek a Jordán folyón, azt parancsolta, hogy vegyenek tizenkét követ, egyet minden törzsnek, és építsenek emlékművet. Miért? Hogy emlékeztesse őket arra, hogy kik ők, kicsoda Isten, és arra, hogy szövetséget kötött velük.
  3. nem tudta, milyen veszély vár rá, ha elhagyja otthonát. Emiatt aztán a disznók vályújánál kötött ki. Értsd meg ezt: lehet, hogy az Istentől eltávolodó út örömmel kezdődik, de mindig fájdalommal végződik. Kérdezd csak meg azoktól, akik jártak már rajta! Azt fogják mondani: „Ne menj arra!” Élj e szerint az ige szerint: „Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen” (Zsoltárok 91:1). Ügyelj arra, hogy ott legyél, ahol Isten áldása rád találhat!

Ha szeretnéd, hogy továbbra is elérhető legyen a Mai Ige Magyarországon és még sokakhoz eljuthasson általa Isten életre szóló üzenete, kérjük támogasd a Mai Ige kiadványt és misszióját! A támogatás módjáról ide kattintva kaphatsz információt. Nagyon köszönünk minden adományt!

Ha megérintett a fenti elmélkedés és változást hozott az életedbe, kérjük írd meg számunkra! Visszajelzésed ide kattintva tudod leírni és továbbítani számunkra!

Szeretnéd naponta olvasni a Mai Igét? Ha még nem rendelted meg a Mai Ige negyedévre szóló kiadványát, ide kattintva megteheted!

Copyright 2022. Ez az elmélkedés a UCB Europe engedélyével elérhető mindenki számára ezen a honlapon. Isten népének növekedését szolgálva a kiadó engedélyt ad gyülekezeteknek és keresztyén szervezeteknek arra, hogy az ezen a honlapon közzétett napi üzenetek közül évenként 52 elmélkedésből ingyenesen közöljenek le részleteket a kiadványaikban és egyéb módon. Minden kivonat után fel kell tüntetni a következőket:

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

A szentírási idézeteket a revideált új fordításból (Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 2014.) közöltük. Az ettől eltérő magyar fordítások jelölése: Károli (1908-ban revideált Károli-fordítás – Kálvin Kiadó); ÚF (új fordítású Biblia, Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 1990.); katolikus (Szent István Társulat, 1973.); EFO (Egyszerű Fordítású Biblia – Bible League International, 2012.). Ha a magyar fordítás szóhasználata nagyban eltér a szerző által választottól, akkor az adott angol bibliafordítás szó szerinti magyar fordítását adjuk, az angol fordítás rövidítését zárójelben közölve.

Az angol bibliafordítások rövidítései: AMP – Amplified Bible; CEV – Contemporary English Version; GWT – God’s Word Translation; KJV – King James Version; NAS – New American Standard; NCV – New Century Version; NEB – New English Bible; NIV – New International Version; NKJV – New King James Version; NLT – New Living Translation; NRS – New Revised Standard Version; PHPS – Phillips New Testament in Modern English; TEV – Today’s English Version; TLB – The Living Bible; TM – The Message.