A lelkének mondd az élet szavait! (1)
január 29. vasárnap

„Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint” (2Korinthus 5:16)

Pál ezt írja: „Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Korinthus 5:16–17).

Íme egy fontos lelki alapelv: amikor segíteni próbálsz egy hívőnek, aki nehézségek, függőség vagy fizikai nyomorúság ellen küzd, szóld az élet szavait újjászületett lelkének! Ahhoz a részéhez beszélj, amely képes hitben felállni és válaszolni Isten Szavára! „A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Róma 10:17) Honnan van a hit? Abból, ha meghalljuk, mit gondol, mit mond és mit képes cselekedni Isten. Amíg Isten nem szólt, addig az utolsó szó nincs kimondva.

Isten elvitte Ezékielt egy száraz csontokkal teli völgybe, és azt parancsolta neki, hogy prófétáljon a csontoknak: „Ti, száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre keltek” (Ezékiel 37:4–5). És tudod mit? Megtörtént! Ezékiel azt írja: „Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek” (Ezékiel 37:7).

Tisztázzunk valamit: nem tarthatsz vissza egy szeretett személyt, amikor Isten az ő szuverén bölcsességében úgy dönt, hogy ideje hazavinni őt a mennybe, amiről Pál azt mondja: „sokkal jobb mindennél” (Filippi 1:23); de amíg ez meg nem történik, szóld Isten Igéjét az illető újjászületett lelkének! A hit nem tagadja a körülmények valóságát, de nem hagyja, hogy azok megfélemlítsék, korlátozzák vagy uralják. Isten Lelkének dolgait csak lelki módon lehet megítélni (ld. 1Korinthus 2:14), ezért ha Isten egy megváltott gyermekével beszélsz, ne az emberi értelméhez szólj, hanem a lelkének mondd az élet igéit!

Ha szeretnéd, hogy továbbra is elérhető legyen a Mai Ige Magyarországon és még sokakhoz eljuthasson általa Isten életre szóló üzenete, kérjük támogasd a Mai Ige kiadványt és misszióját! A támogatás módjáról ide kattintva kaphatsz információt. Nagyon köszönünk minden adományt!

Ha megérintett a fenti elmélkedés és változást hozott az életedbe, kérjük írd meg számunkra! Visszajelzésed ide kattintva tudod leírni és továbbítani számunkra!

Szeretnéd naponta olvasni a Mai Igét? Ha még nem rendelted meg a Mai Ige negyedévre szóló kiadványát, ide kattintva megteheted!

Copyright 2023. Ez az elmélkedés a UCB Europe engedélyével elérhető mindenki számára ezen a honlapon. Isten népének növekedését szolgálva a kiadó engedélyt ad gyülekezeteknek és keresztyén szervezeteknek arra, hogy az ezen a honlapon közzétett napi üzenetek közül évenként 52 elmélkedésből ingyenesen közöljenek le részleteket a kiadványaikban és egyéb módon. Minden kivonat után fel kell tüntetni a következőket:

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

A szentírási idézeteket a revideált új fordításból (Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 2014.) közöltük. Az ettől eltérő magyar fordítások jelölése: Károli (1908-ban revideált Károli-fordítás – Kálvin Kiadó); ÚF (új fordítású Biblia, Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 1990.); katolikus (Szent István Társulat, 1973.); EFO (Egyszerű Fordítású Biblia – Bible League International, 2012.). Ha a magyar fordítás szóhasználata nagyban eltér a szerző által választottól, akkor az adott angol bibliafordítás szó szerinti magyar fordítását adjuk, az angol fordítás rövidítését zárójelben közölve.

Az angol bibliafordítások rövidítései: AMP – Amplified Bible; CEV – Contemporary English Version; GWT – God’s Word Translation; KJV – King James Version; NAS – New American Standard; NCV – New Century Version; NEB – New English Bible; NIV – New International Version; NKJV – New King James Version; NLT – New Living Translation; NRS – New Revised Standard Version; PHPS – Phillips New Testament in Modern English; TEV – Today’s English Version; TLB – The Living Bible; TM – The Message.