Gondoskodnod kell a rászorulókról! (2)
április 17. szerda

„Jogához segítette a nincstelent és szegényt, ezért ment jól a dolga!” (Jeremiás 22:16)

Teológus korában Jim Wallis és néhány évfolyamtársa ollót ragadtak, és kivágtak a Bibliából minden a szegénységről, gazdagságról, igazságosságról vagy elnyomásról szóló igét. Ha hiszed, ha nem, mire befejezték, mintegy kétezer igevers hevert a földön! Az a helyzet, hogy ha kivágod a szegényekkel való törődést a Bibliádból, akkor egyenesen a szívet vágod ki belőle! Íme egy ilyen ige: „Jogához segítette a nincstelent és szegényt, ezért ment jól a dolga! Így tesz, aki ismer engem – így szól az Úr” (Jeremiás 22:16).

Jézus gyakran idézte a Szentírást, de csak egy alkalommal találjuk azt feljegyezve, hogy kikeresett és felolvasott belőle egy szakaszt. Melyik részt választotta a nyilvános felolvasásra? „Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: »Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét«” (Lukács 4:17–19 lásd még: Ézsaiás 61:1–2). Ez volt teendőinek listája: segítség a testnek és a léleknek, erő testi és lelki értelemben, valamint terápia a földi létre és az örökkévalóságra.

Nos, néhányan (bár kevesen) azért szegények, mert lusták, és meg kell tanítani nekik, hogy Isten Igéje azt mondja: „ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2Thesszalonika 3:10). Sokan azonban azért szegények, mert paraziták legyengítették a testüket, vagy naponta hat órát töltenek vízhordással, vagy lázadó seregek pusztították el megművelt földjeiket, vagy betegség és halál ragadta el szüleiket. Ezek azok az emberek, akiket Isten ránk bízott, hogy gondoskodjunk róluk!


A legtöbb sikeres ember megtanulta ezt a három dolgot tenni. Ezek a siker szabályai. Kattints és olvasd tovább a Győzelem a munkában és munkanélküliségben üzenetsorozatunk 17. részét

Ha szeretnéd, hogy továbbra is elérhető legyen a Mai Ige Magyarországon és még sokakhoz eljuthasson általa Isten életre szóló üzenete, kérjük támogasd a Mai Ige kiadványt és misszióját! A támogatás módjáról ide kattintva kaphatsz információt. Nagyon köszönünk minden adományt!

Ha megérintett a fenti elmélkedés és változást hozott az életedbe, kérjük írd meg számunkra! Visszajelzésed ide kattintva tudod leírni és továbbítani számunkra!

Szeretnéd naponta olvasni a Mai Igét? Ha még nem rendelted meg a Mai Ige negyedévre szóló kiadványát, ide kattintva megteheted!

Copyright 2024. A Word for Today (Mai Ige) szerzői Bob és Debby Gass, mely tartalom a UCB International engedélyével kerül kiadásra. Isten népének növekedését szolgálva a kiadó engedélyt ad gyülekezeteknek és keresztyén szervezeteknek arra, hogy az ezen a honlapon közzétett napi üzenetek közül évenként 52 elmélkedésből ingyenesen közöljenek le részleteket a kiadványaikban és egyéb módon. Minden kivonat után fel kell tüntetni a következőket:

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

A szentírási idézeteket a revideált új fordításból (Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 2014.) közöltük. Az ettől eltérő magyar fordítások jelölése: Károli (1908-ban revideált Károli-fordítás – Kálvin Kiadó); ÚF (új fordítású Biblia, Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 1990.); katolikus (Szent István Társulat, 1973.); EFO (Egyszerű Fordítású Biblia – Bible League International, 2012.). Ha a magyar fordítás szóhasználata nagyban eltér a szerző által választottól, akkor az adott angol bibliafordítás szó szerinti magyar fordítását adjuk, az angol fordítás rövidítését zárójelben közölve.

Az angol bibliafordítások rövidítései: AMP – Amplified Bible; CEV – Contemporary English Version; GWT – God’s Word Translation; KJV – King James Version; NAS – New American Standard; NCV – New Century Version; NEB – New English Bible; NIV – New International Version; NKJV – New King James Version; NLT – New Living Translation; NRS – New Revised Standard Version; PHPS – Phillips New Testament in Modern English; TEV – Today’s English Version; TLB – The Living Bible; TM – The Message.